Saç Yolma ( Tüy, Kıl Koparma ) Hastalığı ve Tedavisi

Saç Yolma ( Tüy, Kıl Koparma ) Hastalığı ve Tedavisi

Saç Yolma ( Tüy, Kıl Koparma ) Hastalığı ve Tedavisi
Sizlere Saç Yolma kıl,tüy koparma hastalığının altında yatan nedenler ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında bilmeniz gereken bilgileri sitemizde sunuyoruz.
Psikiyatri Uzmanı Dr. İbrahim Bilgen, dürtüsel olarak saç ve vücut kıllarını yolma hastalığı olarak bilinen “Trikotilomani”nin, çocukken ailesinden ayrılan veya yakın Aile fertlerinden birini kaybeden kişilerde sıklıkla görüldüğünü söyledi.
Bilgen, yaptığı açıklamada, saçını veya vücudunun çeşitli yerlerindeki kılları kendi çabasıyla dürtüsel olarak koparan kişilerin, bu davranışlarını genellikle inkar ettiklerini belirterek, hastaların saç yolma öncesinde veya bu davranışı engelleme çabası sırasında giderek artan bir gerginlik yaşadığını ifade etti.
Hastalığın tedavi edilmesi gereken psikolojik bir rahatsızlık olduğunu kaydeden Bilgen, “Saç yolma kişide belirgin sıkıntıya yol açar, toplumsal mesleki ve diğer önemli alanlardaki uyumu bozar. Genellikle ergenlik döneminde başlayan hastalık, kadınlarda erkeklerden 5-10 kat fazla görülürken, daha sonra erken erişkinlikte kadın ve erkek arasında eşit oranda görülür” dedi.
Hastalığın en önemli nedeninin çocukluk döneminde yaşanan ayrılık ya da kayıplar olduğunu belirten Bilgen, “Çocukken ailesinden ayrılan veya yakın aile fertlerinden birini kaybeden kişilerde bu hastalık daha sık gözleniyor. Bu hastaların anneleri aşırı eleştirici ve reddedici, babaları ise pasif ve zayıf kişilik yapısında kimselerdir” diye konuştu.
Hastalığın esas klinik özelliğinin saç, kaş, kirpik koparmak olduğunu belirten Bilgen, şöyle devam etti:
“Daha az olarak sakal, bıyık ve diğer beden kılları da koparılabilir. Hastaların yüzde 75′i saçı, yüzde 53′ü kirpik, yüzde 42′i kaşını koparırken, yüzde 8 çocuklarının saç veya kaşını, yüzde 3′ü de eşi veya başkalarının saçını koparmaktadır. Beyazlaşmış saçları koparmak daha büyük haz verirken hastaların sadece yüzde 28′i koparma esnasında acı duyduklarını ifade etmiştir. Yüzde 95 hastada koparma öncesi gerginlik artmakta, yüzde 88′i ise koparma sonrası tatmin ve rahatlama hissi yaşamaktadır.”
Hastaların kopardığı kılı özellikle ağız çevresine sürerek rahatladığın anlatan Bilgen şunları söyledi:
“Hastalarda bazı davranışlar tipiktir. Kılı dudaklarına değdirmek, yanaklarına sürmek, kıl kökünü ısırmak tipik olarak görülebilir. Ağız etrafına sürmek, yalamak veya yemek, kılın ucunu çiğnemek ve ısırarak koparmakta görülebilir. Saç koparmak genellikle sakin dönemlerde olur. Televizyon izlerken, okurken, Telefon la konuşurken veya yatakta yatarken. Genellikle geceleri ve hatta yatmadan önce daha kötüye gider. Bireyler yaygın olarak saç yolma davranışlarını inkar ederler ve meydana gelen kelliği giderirler ya da saklarlar. Bazı bireyler başka insanlardan saç yolma dürtülerine sahiptirler ve bazen bunu gizlice yapma fırsatı elde etmeye çalışırlar. Ev hayvanlarından, oyuncak bebeklerden ve diğer fibröz eşyalardan kıl yolabilirler. Muhakkak tedavi edilmesi gereken bu hastalık, psikiyatrik bir hastalık olup tedavisi hastayla uyum içinde olunduğunda mümkündür.”

27 Aralık 2011
Okunma
bosluk

Romatoloji Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Romatoloji Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Romatoloji Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları
Sizlere Romatolojinin ne olduğunu belirtilerinin ne olduğunu hakkında bilmeniz gerekenleri sitemizde sunuyoruz.
Romatoloji Nedir?
Romatoloji, genellikle bağışıklık sisteminin uygunsuz çalışması sonucu gelişen romatizmal iltihabı hastalıklar ve diğer kas iskelet sistemi hastalıkları ile uğraşmaktadır.
Romatizma eski Yunan kökenli bir kelime olup, eklemlerde kötü özellikte Sıvı birikmesi anlamında kullanılmıştır. Romatizmal hastalıklar MÖ 8000 yıl öncesinden beri bilinmesine karşın, hastalıkların nedenleri, seyirleri ve tedavileri ile ilgili bilgilerimiz 20. yüzyılda Romatoloji Bilim Dalının gelişmesi ile artmıştır.
Kuşkusuz hastayı hekime getiren en önemli yakınmalardan biri ağrıdır. Romatolojik hastalıkların en önemli belirtilerinden birisi de ağrıdır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta, ağrının geri planda olduğu, hatta hiç ağrıya yol açmayan romatolojik hastalıkların da olduğudur.
Romatizmal hastalıkların tedavisinde başta Romatoloji Uzmanı olmak üzere, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Ortopedi Uzmanı ve gereğinde diğer uzmanlık dallarının ekip olarak çalışması gerekmektedir.
Çok çeşitli yakınmalara ve organ tutulumlarına neden olan romatizmal hastalıkların tedavisi, günümüz koşullarında artık mümkündür. Son yıllarda hız kazanan ilaç araştırmaları ile romatizma tedavisinde yol alınmıştır. Ancak çoğu romatizmal hastalığın tamamen ortadan kalkması söz konusu değildir. Sürekli bir hekim-hasta işbirliği gerektirir. zaman zaman hastalığın alevlenebileceği bilinmelidir. Tedavi uzun sürelidir hatta ömür boyu sürebilir. Tedavide amaç ; yakınmaların ortadan kaldırılması, olası ortaya çıkabilecek organ tutulumlarının önlenebilmesi ve hastanın yaşam konforunun en üst düzeyde sürdürmesini sağlamaktır.
Romatizmal hastalıklardan sık görülenleri aşağıda sıralanmıştır:
Romatoid artrit
Spondilartropatiler ve ankilozan spondilit
Behçet hastalığı
Bağ dokusu hastalıkları: sistemik lupus eritematozus, skleroderma, mikst bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu ve dermatomiyozit, polimiyozit
Antifosfolipid Antikor sendromu
Damar İltihapları: poliarteritis nodoza, Takayasu arteriti, dev hücreli arterit ve diğer sistemik vaskülitler
Ailevi Akdeniz Ateşi
Akut eklem romatizması
Reaktif artritler
Kristal artritleri
İnfeksiyöz artritler
Amiloidoz
Metabolik ve dejeneratif hastalıklar: osteoartrit, osteoporoz, osteomalazi ve Paget hastalığı
Diğer sistemik hastalıkların romatizmal bulguları
Romatizma (Rheumatism)
Kemikler, kaslar, eklemler, tendonlar, ligamanlar veya eklemler ile çevrelerindeki dokulardaki herhangi bir ağrı ve sızıları tanımlamak için kullanılan genel bir terim. Artritin aksine sınırları net olarak belli değildir. Bu nedenle, “romatizma” terimi, “artrit” kelimesini de kapsamaktadır.Bu ağrı ve sızılar her zaman altta yatan bir patoloji ile açıklanamayabilir. Dolayısı ile romatizma içinde tanımlanmış hastalıklar yanında boyun ağrısı, tenisçi dirseği, bel ağrısı gibi bölgesel ve fibromyalji gibi yaygın ağrı ile seyreden tablolar da yer alabilir.
İltihabi romatizmal artriti bulunan çoğu hastada bu ağrılı tablolar da eşlik edebilmektedir. İltihabi sistemik (tüm vücudu ilgilendiren) bir çok hastalıkta ise artrit hastalığın sadece bir bulgusu olarak ortaya çıkmaktadır.
Romatizmal hastalıklar (rheumatic diseases)
Tüm artrit ve romatizma tiplerini ifade eder. 150’ye yakın romatizmal hastalık bulunmaktadır. Bunlardan iltihabi olanlarının çoğu en temel anlatımla bağışıklık sistemi ve/veya iltihap mekanizmalarının uygunsuz çalışması ile vücudun kendisine yönelik hastalık oluşturması mekanizmaları ile açıklanmaktadır.
Romatolog nasıl olunur, ne iş yapar? (rheumatologist)
Eklem iltihapları ve diğer romatizmal hastalıkların tanısı ve tıbbi tedavisi konusunda uzman olan doktor. Daha sınırlı anlamda iç hastalıkları uzmanlığı (5 yıl) sonrası romatoloji eğitimi (3 yıl) almış doktor; romatoloji uzmanı. İltihabi sistemik (tüm vücudu ilgilendiren) ve eklemlere özgü romatizmal hastalıklar yanında dejeneratif, metabolik ve Mekanik kas-iskelet sorunları da uzmanlık alanına girmektedir. Romatolog, iç hastalıkları uzmanı olması nedeni ile romatizma hastalarında hastalığın kendisine veya tedavilere bağlı olarak sıkça görülebilen iç organ (kalp, böbrek, akciğer, karaciğer, mide-barsaklar vb.) sorunlarının büyük kısmını da çözümleme alt yapısına sahip bulunmaktadır
Artrit nedir? (arthritis ,çoğul arthritides)
Eklem ağrısı yanında eklem iltihabını gösteren eklem şişliği, eklem üzerinde Sıcaklık artışı, eklem üzerinde kızarıklık veya eklem hareketlerinde kısıtlılık bulgularından bir veya birkaçının da bulunması durumu, eklem iltihabı. Artrit oluşturan 150’ye yakın değişik hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların sınıflaması, tanı kriterleri ve tedavi yaklaşımları hastalıklara göre değişik derecelerde uluslararası literatürde ortak olarak belirlenmiş ve kabul edilmiştir. Dolayısı ile artrit oluşturan hastalıklar arasında romatoid artrit, osteoartrit, infeksiyöz artrit, psöriatik artrit, iltihabi barsak hastalığı ile ilişkili artrit, ankilozan spondilit, gut gibi hastalıklar yer almaktadır.
Artrit ve Romatizmal Hastalıkların Nedenleri
Bu hastalıkların mekanizmaları hakkında giderek daha çok şey bilmemize rağmen, hastalığı başlatan nedenler hakkında nispeten daha az şey bilinmektedir.
Bu nedenle, bu Gün için çoğu romatizmal hastalık için hastalığın ortaya çıkması kolaylaştıran faktörlerden söz edilebilmektedir. Bunlar arasında ana grup olarak,
Genetik: Bağışıklık sistemi hastalıkları ile doku uygunluğu genleri arasında giderek artan bir ilişki kurulmaktadır. Ancak bir çok romatizmal hastalığa yakalanmanın genetik temelleri birden fazla genetik yatkınlığa dayanmakta yani kompleks olarak kabul edilmektedir.
Çevresel : bazı mikrobik ve kimyasal faktörlere maruz kalma, bireylerin karşılaştığı bazı bakteri ve virüslerin bağışıklık sisteminin dengesini bozduğu bilinmektedir.
Fizyolojik: Hormonlar ve yaş durumu gibi faktörler sayılabilir.
Yanlış: Romatizmal hastalıkların tedavisi bulunmamaktadır.
Doğru: Romatizmal hastalıkların büyük bölümünde (>%90) uygun sürekli tedavi ve takip ile hastalık bulguları ortadan kaldırılabilmekte ve doku hasarı engellenebilmektedir.
Yanlış: Eklem iltihapları, rüzgar, soğuk Havada kalma, rutubet, ıslak ortamlarda bulunma, bazı gıdalara aşırı duyarlılık gibi tıp dışı faktörler ile ilişkilidir.
Doğru: İklimsel faktörlerin (soğuk, rüzgar, rutubet) ve bazı gıdaların eklem iltihaplarına yol açtığını gösteren veri bulunmamaktadır. Ancak barometrik Basınç değişikliklerinin eklem ağrılarına yol açabildiği şeklinde gözlemler mevcuttur.
Yanlış: Artritler ailesel geçişlidir.
Doğru: Bu hastalıklar nadiren ebeveynlerden çocuklara geçer. Ancak bazı ailelerde bazı artritlerin daha sık görülebildiği bilinmektedir.
Yanlış: Artrit ve romatizmalar yaşlıların hastalığıdır.
Doğru: İltihabi romatizmalar hemen her yaşta görülebilmektedir. Tepe dönemi 30’lu yaşlardır. Osteoartrit gibi dejeneratif eklem hastalıkları yaş ilerledikçe daha sıklaşmaktadır.
Yanlış: Eklem çıtlatma ve eklem tıkırtısı romatizmaya neden olmaktadır.
Doğru: Eklemlerin aşırı kullanımı dejeneratif eklem hastalığı riskini arttırmaktadır. Ancak, eklem çıtlatma ve tıkırdaması artrit için bir risk faktörü değildir.
Yanlış: Ekleme enjeksiyon yapılması kesinlikle eklem için zararlıdır.
Doğru: Ekleme kortizon enjeksiyonu eklemdeki iltihabı kontrol etmede çok faydalıdır. Ancak bu enjeksiyonun ehil kişilerce (romatolog) uygun şekilde gerekli durumlarda yapılması gerekir. Aşırı sık enjeksiyon uygulamasından da kaçınılması doğrudur.
Yanlış: Ağrı kesiciler (steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar) bağımlılık yapmaktadır.
Doğru: Narkotik ağrı kesicilerin aksine bu grup ilacın bağımlılık yapıcı özelliği bulunmamaktadır. Doktorunuz ilaç dozunu arttırıyor ise bu hastalığınızın daha şiddetlendiği anlamına gelmektedir.
Yanlış: Bitkisel veya geleneksel tedaviler (bakır bilezikler, Akupunktur, özel gıdalar ve sular) modern tıp uygulamalarından daha etkilidir.
Doğru: Bu yöntemler doktorunuzun uyguladığı modern yöntemler gibi incelenmemiştir ve etkin olduğunu gösteren kanıt bulunmamaktadır.

27 Aralık 2011
Okunma
bosluk

Romatizmayı Küçümsemeyin ,Romatizma Nedir?

Romatizmayı Küçümsemeyin ,Romatizma Nedir?

Sizlere romatizmanın ne olduğunu romatizmanın neden ortaya çıktığını romatizmanın hiçte küçümsenecek bir rahatsızlık olmadığı hakkında bilmeniz gereken bilgileri sitemizde sunuyoruz.
Halk arasında daha çok yaşlı kişilerin hastalığı olarak bilinen ‘Romatizma’nın gençleri de etkilediği ve yaklaşık 150 türü bulunduğunun tespit edildiği belirtiliyor.
Uzmanlar, romatizmanın, kas ve iskelet sistemini etkileyen ağrı, hareket güçlüğü ve kısıtlanması, şekil bozuklukları, sakatlık, hatta ölümlere yol açabilen geniş bir hastalık grubu olduğunu bildiriyor. Göz ve baş ağrıları, saç dökülmesinin bile romatizmanın habercisi olabileceğini vurgulayan uzmanlar, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon romatizmalı hasta olduğunu bildiriyor.
Romatizmayı ‘iltihaplı’ ve ‘iltihapsız’ olmak üzere iki gruba ayıran uzmanlar, bunlardan insan hayatını tehdit edenin ise ‘İltihaplı Romatizma’ olduğunu kaydediyor. Uzmanlar, iltihaplı romatizma damarları etkilerse, hastanın genç yaşta kalp krizi veya felç geçirebileceğini ifade ediyor. İltihapsız Romatizma’nın en sık görüleninin ise yumuşak doku romatizmaları, kireçlenme ve daha çok kadınlarda rastlanan fibromiyalji rahatsızlığı olduğunu belirtiyor.
ROMATİZMAL HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ
Uzmanların bildirdiğine göre, belirtileriyle birlikte romatizmal hastalıkların bazıları şöyle:
‘Şiddetli saç dökülmesi, göz iltihabı, göz ve ağız kuruluğu, tekrarlayan karın ağrısı, ateş, şiddetli bel ağrısı, güneşe karşı duyarlılık, ciltte kabarma ve kızarma, el parmaklarında ağrı, ellerde morarma ve geceleri uyuşma, kireçlenme, kaslarda ağrı, morarma, kanama, el, ayakta karıncalanma ve soyulma, Ayak baş parmağında şişlik, baş ağrısı, ağız yarası, boy kısalması, ağrı, kızarık, sedef döküntüsü, dirsek ağrısı, tırnak çukurları, belden aşağı ağrı, toplardamar iltihabı, dizlerin ağrıması, şişmesi, merdiven inerken, çıkarken ağrı hissetme, cilt içi iltihaplı iri sivilceler, topuk ağrısı, şişme ve tırnaklarda kırılma.’
TEDAVİSİ
Romatizmal hastalıklar çok çeşitli olduğu için sebepleri ve belirtilerinin de farklı olduğunu kaydeden uzmanlar, “Romatizmal hastalıkların çoğu zaman tedavisi mümkün. Ancak tedavinin başarılı olabilmesi için mutlaka doktorun tavsiyesinin yerine getirilmesi gerekir. Hastalar ilaçları kullanıyor ama, tavsiye edilen ve iyileşmenin bir parçası olan egzersizler, ya da yürüyüş, zayıflama gibi tavsiyelere uyulmuyor. Bu defa da hastalığın iyileşmesi gecikiyor. Romatizmal ağrılar başladığı zaman hemen doktora gidilmeli. İlaçlarla birlikte egzersizler yapılması, gerekli ise mutlaka yerine getirilmeli. Egzersizden kasıt, Günde yarım Saat yürüyüş, ya da doktor tavsiyesine göre egzersizlerdir. Bu konuda yüzme son derece faydalıdır. Hasta, soğuk, stres ve aşırı yorgunluktan kaçınmalı, mümkünse tatil yapmalıdır” önerisinde bulunuyorlar.

27 Aralık 2011
Okunma
bosluk

Retina Nasıl Yırtılır? Dekolmen Nedir?

Retina Nasıl Yırtılır? Dekolmen Nedir?

Retina Nasıl Yırtılır? Dekolmen Nedir? Retina Yırtığı.
Sizlere retinanın ne olduğunu retinanın nasıl yırtıldığını ve bu durumda yapılması gerekenler hakkında bilmeniz gereken bilgileri sitemizde sunuyoruz.
RETİNA YIRTILMASI, DEKOLMAN NEDİR? Retina gözün arka kısmında ışığı hissetmemizi sağlayan ve görüntüleri beyine ileten sinir tabakasıdır. Göz basitce Kamera gibidir. Ön kısımdaki lens görüntüyü retinaya odaklar. Retinada kameranın arkasındaki film gibidir.
Retina dekolmanı nedir?
Retina dekolmanı retinanın normal pozisyonundan çekilmesiyle oluşur. Retina yerinden ayrıldığında çalışamaz. Görme bozulur. Retina dekolmanı çok ciddi bir sorundur ve tedavi edilmezse kesinlikle körlükle sonuçlanır.
Retina dekolmanının nedeni nedir?
Vitreus gözün ortasını dolduran şeffaf bir jeldir. Yaşlandıkça vitreus retinayı yapışık olduğu yerlerden çekebilmektedir. Genelde vitreus retinadan sorunsuz bir şekilde ayrılır. Ancak bazı durumlarda retina bir veya birkaç yerden yırtılır. Bu yırtık yerinden Sıvı girmeye başlar ve retinayı bulunduğu yerden ayırır. Aşağıdaki durumlar dekolmana neden olur.
Myopi
Daha önce geçirilmiş katarakt cerrahisi
Glokom
Ağır göz travması
Diğer gözde daha önce meydana gelmiş retina dekolmanı
Ailede retina dekolmanı hikayesi
Göz doktorunuzca retinada zayıf yerlerin bulunması
Retina dekolmanının belirtileri nelerdir?
Işık çakmaları
Yeni oluşan uçuşmalar
Görme alanınızda gri bir perdenin hareket etmesi
Belirli bir alanı görememe. (yırtığın yerine göre baktığınız cismin alt veya üstünü görmemeye başlarsınız)
Görmenin tamamen kaybı
Bu belirtiler herzaman dekoman demek değildir, ancak en kısa sürede göz doktorunuza muayene olmanız gerekmektedir.
Tedavisi nasıldır?
Retinal yırtıklar: Genelde Lazer veya kryoterapi (dondurarak) ile yapılır. Retina bu yöntemlerle arkasına yapıştırılır. Bu işlemler ayaktan poliklinik ortamında yapılabilmektedir. Bazı duruklarda yırtık takipde edilebilmektedir.
Retina dekolmanı: Hemen hemen tüm vakalar Ameliyat olamak zorundadır.
Pnomotik Retinopeksi: Vitreus içine Gaz baloncuğu verilir ve baş belli bir pozisyonunda tutulması istenir.
Sörklaj: Gözün çevresine elastik bir bant sarılır ve sıkılır. Retina altındaki sıvı drene edilir ve retina yatıştırılmaya çalışılır.
Vitrektomi: Retinayı çeken vitre alınır ve yerine Hava verilir. Bu hava zamanla vücut sıvılarınca doldurulur.Bazen sörklaj ile beraber yapılır.
Ameliyattan sonra nelere dikkat etmem gerekir?
Belli bir süre gözde ağrı olabilir. Gözünüz bir süre kapalı tutulacaktır. Göze hava verildiyse belli bir süre yüzükoyun yatmanız gerekebilir.
Baloncuğun tamamen kaybolduğu söylenene kadar kesinlikle uçak yolculuğu yapmayın!
Dekolmanda ikinci bir ameliyatta gerekebilir. Retina ameliyatta tam olarak yatıştırılmadıysa zamanla retina canlılığını kaybedecek ve görme azalacaktır. Görmenin düzelmesi ameliyattan sonra aylar sürebilir. Ancak bazı hastaların görmesi düzelmiyecektir.
Dekolman ne kadar ileri seviyedeyse ameliyattan sonra başarıda o kadar düşük olacaktır. Bu yüzden bulguları fark edince gecikmemek önemlidir.

27 Aralık 2011
Okunma
bosluk

Oltu Otunun (Pembe Pireotu) Faydaları,

Oltu Otunun (Pembe Pireotu) Faydaları,

Sizlere Oltu otunun faydaları hakkında bilmeniz gerekenleri sitemizde sunuyoruz.
Oltuotu (pembe pireotu) : Bileşikgiller familyasından; Doğu Anadolu’da yetişen, 60 cm kadar boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi dik ve seyrek tüylüdür. Çiçekleri dil biçiminde olup, gül rengindedir. İçeriğinde “piretrin” vardır. Kuvvetli bir böcek öldürücüdür.

Faydası : Bit, pire, tahtakurusu gibi böceklerin öldürülmesinde kullanılır.

27 Aralık 2011
Okunma
bosluk

Sıtma Ağacı (okaliptus) Faydaları

Sıtma Ağacı (okaliptus) Faydaları

Sizlere ülkemizde güneydoğuda yetişen ve 100 den fazla çeşiti bulunan sıtma ağacının faydaları hakkında bilmeniz gerekenleri sitemizde sunuyoruz.
Okaliptus (sıtma ağacı) : Mersingiller familyasından; Anavatanı Avusturalya olan, her zaman yeşil bir ağaç cinsidir. Bazılarının boyu 150 m’ye ulaşır. Ender olarak ağaçcık şeklinde bulunur. Çiçekleri beyaz-sarı veya kırmızı renktedir. Meyvesi tepeden 4-5 yarıkla açılan kapsüldür. Odunu sert ve reçinelidir. Yapraklarında uçucu yağ, reçineler, acı madde ve tanen vardır. Uçucu yağı çok miktarda sineol taşır. Yurdumuzda Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilir. 160′dan fazla türü vardır.

Faydası : Öksürüğü keser. Solunum yolları hastalıklarında faydalıdır. Boğaz ve burun iltihaplarını giderir. Göğsü yumuşatır. Nezlede faydalıdır. Ateşi düşürür. Vücudu kuvvetlendirir. Bronşite ve diğer solunum yolları hastalıklarında faydalıdır. İdrar yollarını temizler. Astım ve Veremde faydalıdır. Sıtmanın önünü alır. Basur memelerinden kaynaklanan şikayetleri giderir.

27 Aralık 2011
Okunma
bosluk

Narın Faydaları , Nar Neye İyi Gelir

Narın Faydaları , Nar Neye İyi Gelir

Sizlere nar faydalarının ne olduğu hakkında bilmeniz gereken bilgileri sitemizde sunuyoruz.
Nar (rümman) : Nargiller familyasından; Akdeniz bölgesinden Japonya’ya kadar yabani olarak yetişen canlı kırmızı çiçekli, dört köşe dallı, hafifçe dikenli bir ağaçcıktır. Yaprak kenarı ve sapı kırmızımtıraktır. Çiçekleri parlak kırmızıdır. Meyvesi (Nar); portakal büyüklüğünde, esmer kırmızı renkli, çok tohumludur. Yenen kısmı, tohumlarının etli ve bol usareli kısmıdır. Ağacın gövde, kök ve dal kabukları; nişasta, mannit, reçineli maddeler, asitler, tanen, punicin ve olkoloidler taşır. Nar kabuğundan yapılan ilaçlar tenya düşürmek için kullanılır.

Faydası : Vücudu kuvvetlendirir. İshali keser. Burun poliplerine faydalıdır. Şerit düşürür. Kalbi kuvvetlendirir. Zayıflara faydalıdır. Mide ve bağırsak hastalığı olanlar, küçük çocuklar ve hamileler fazla kullanmamalıdır.

27 Aralık 2011
Okunma
bosluk

Nanenin Faydaları, Nane Ne İşe Yarar

Nanenin Faydaları, Nane Ne İşe Yarar

Sizlere birçok faydası bulunan ve her türlü yemekte kullanılabilen nanenin faydaları hakkında bilmeniz gereken bilgileri sitemizde sunuyoruz.
Nane (mentha) : Ballıbabagiller familyasından; nemli yerlerde yetişen, genellikle tüylü ve çok kokulu otsu bir bitki cinsidir. Başak biçiminde beyaz, pembe veya morumsu çiçekleri vardır. Güzel kokuludur.

Faydası : Hazmı kolaylaştırır. Gaz söktürür. Karaciğer yetersizliğini giderir. Safra akışını düzenler. Mide ağrılarını keser. Bağırsak spazmını giderir. Nefes almayı kolaylaştırır. Astım, grip, bronşit ve öksürükte faydalıdır. Sinirleri kuvvetlendirir. Sükunet verir. Heyecanları ve korkuyu yatıştırır. Kusmaları önler. Migren, uykusuzluk ve baş dönmelerinde faydalıdır. El ayak titremesi, dil tutukluğu, felç ve uykusuzlukta kullanılır. Kalbi kuvvetlendirir. Sinirsel kalp çarpıntılarını keser. Erkeklerde ruhsal kaynaklı iktidarsızlığı giderir. Anne sütünü artırır. Aybaşı kanamalarının muntazam ve ağrısız olmasını sağlar. Sütle şişen memelerin şişini indirir. Soğuk algınlığında faydalıdır. Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı olur. İdrar söktürür. Mide ülseri ve gastrit olanlar fazla kullanmamalıdır. Şekercilik, likörcülük, lavantacılık ve eczacılıkta kullanılır.

27 Aralık 2011
Okunma
bosluk

Parmak Niye Çıtlar, Parmak Çıtlaması

Parmak Niye Çıtlar, Parmak Çıtlaması

Sizlere sitemizde parmakların neden çıtladığını ve parmak çıtlamasının sonuçları hakkında bilmeniz gerekenleri sunuyoruz.
Bazı insanlar her iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek ve onları gererek ses çıkarırlar. Yani çıtlatırlar da diyebiliyoruz. Çoğumuz buradan gelen sesin kemiklerden geldiğini sanırız, hatta rahatsız oluruz ama nedense bunu yapanlar hallerinden memnun görünürler.
En çok ve kolaylıkla çıtlayan yerler vücudumuzda en çok bulunan sürtünmeli eklem yerleridir. Bu tip eklem yerlerinde, örneğin parmaklarımızda, iki kemiğin birleştiği yerde bir bağlantı kapsülü vardır. Bu kapsülün içinde kemiklerin hareketleri sırasında buraları yağlayan bir Sıvı vardır. Bu Sıvının içinde erimiş halde Oksijen, nitrojen ve Karbondioksit gazları bulunur. Vücudumuzda en kolay çıtlatabileceğimiz eklem yerlerimiz parmaklarımızdır. Parmaklarımız gerilince eklem yerlerimiz düzleşince bu kapsül de gerilir. İçindeki sıvının Basıncı azalır ve Gaz kabarcıkları patlamaya başlar. İşte kulağımıza gelen bu seslerdir. Patlayan kabarcıklar neticesinde Gazlar bu sıvıyı terk eder, sıvı daha da genleşir ve eklem yerlerinin hareket kabiliyetini artırır.
Aynı parmağınızı arka arkaya çıtlatamazsınız. Bir süre beklemeniz gerekir, çünkü gaz kabarcıklarının sıvı içerisinde tekrar oluşması biraz zaman alır.

26 Aralık 2011
Okunma
bosluk

Panik Atak Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Panik Atak Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Sizlere sitemizde panik atak hakkında bilmeniz gerekenleri sunuyoruz.
Bir kişiye Panik Atakdiyebilmek için 13 belirtinin olması ve bunlardan dördünün o kişide mutlaka olması gerekiyor
1) Çarpıntı, taşikardi: Kalp atımlarını duyumsama. Nabız dışarıdan hissedilmez, oysa panik atak yaşayanlar hissedildiğini sanır. Objektif bir durum değildir.
2) Terleme: Gereksiz yere terleme yaşanır.
3) Titreme ya da sarsılma. Kişi titrediğini hisseder ama bunu kendisinden başka kimse görmez.
4) nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma: O an Su bile içemeyeceğini sanır kişi, yemek yiyemeyeceğini düşünür.
5) Soluğun tam kesilmesi: Artık nefes alamama
6) Sıkıntı hissi: Bunalma duygusu yaşanır.
7) Bulantı ya da karın ağrısı: Buna kusma ve geğirmeler eşlik edebiliyor. Sıkıntı sırasında şiddetli geğirmeler olur.
8) Baş dönmesi: Sersemlik hissi gelir. Kendisini Rüyada gibi hisseder.
9) De realizasyon: Gerçek dışılık duygusu. Biriyle oturup konuşurken o ve mekan, gerçek dışı gibi gelir. Gerçeklik duygusu kısa bir zaman için kaybedilir.
10) De personalizasyon: Kendini gerçek değilmiş gibi hisseder kişi. Ben kimim? diye düşünür, bu yüz kendisine ait değilmiş gibi olur. Bu, şizofreni ve epilepsi nöbetlerinde de olur ama panik atakta da oluyor.
11) Kontrolünü kaybedeceği korkusu: Kötü şeyler yapacağını sanır kişi, kontrolünü kaybedip Camdan aşağı atlayacağından endişe eder. Oysa bu hiçbir zaman olmaz. Ölüm, çıldırma, kontrolünü kaybetme korkuları felakete ilişkindir.
12) Uyuşmalar: El ve ayaklarda nedensiz uyuşmalar olur.
13) Üşüme, ürperme ve ateş basmaları yaşanır.

26 Aralık 2011
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed
reklam
reklam
reklam
reklam

Sayyacım